Hyv%C3%A4%C3%A4%20itsen%C3%A4isyysp%C3%A

 

Samalla, kun mummon kanssa sydämemme pohjasta lausumme suuren kiitoksen kaikille sotiemme veteraaneille, muistamme myös näiden urheiden sotilaiden rinnalla taistelleita rohkeita koiria.

Talvisotaan tiedetään osallistuneen kymmeniä koiria ja jatkosotaan vielä enemmän. Joidenkin laskelmien mukaan jopa 800 koiraa oli mukana kantamassa kortensa kekoon, jotta saimme itsenäisyytemme.

Kysyin mummolta, tietääkö hän, onko minun esi-isistäni joku osallistunut sotaan. Mummo ei tiennyt varmaa vastausta, mutta koska sotaan osallistuvilta koirilta vaadittiin kylmähermoisuutta, innokkuutta, voimaa ja ketteryyttä, on hyvinkin todennäköistä, että sotakoirien sukua olen.

Sodissa koirista oli korvaamatonta apua. Yksi koiran erityiskyvyistähän on tarkka kuulo. Sitä hyödynnettiin esimerkiksi armeijan tukikohtien vartioinnissa.   Koirat saattoivat varoittaa lähestyvästä vihollisesta jo paljon ennen kuin sotajoukot itse sitä huomasivat. 

Harva koiran jäljittämä vihollinen pääsi karkuun innokkaasti perään syöksyvältä koiralta, joka koulutettiin varta vasten hyökkäämään ja pysäyttämään karkuun juoksevat viholliset. Koiran sinnikkyydestä, energisyydestä ja vauhdista oli suunnatonta apua myös viestitehtävissä.

Pistämättömän hajuaistinsa avulla koira pystyi jäljittämään niin omia kadonneita sotilaita kuin myös vihollisia. Urheiden koirien ansiosta omia haavoittuneita pelastui jopa satoja, sillä muussa tapauksessa kaukaa kantautuvia vaimeita avunhuutoja ei olisi kuultu. 

Jatkosodan jälkeen Suomi kiitti jokaista sodassa taisteluissa mukana ollutta koiraa kunniakirjalla. Kyseessä oli Marsalkka Mannerheimin aloite, jonka myötä hän halusi henkilökohtaisesti kiittää taisteluissa mukana vuosien 1941 ja 1944 välillä olleita koiria palveluksesta. Monet Suomen sodissa taistelleet koirat uhrasivat henkensä isänmaan puolesta, mutta moni myös selvisi sodasta ehjin nahoin ja pääsivät siviiliin viettämään leppoisia eläkepäiviä.

Vaikka sotakoirat ja koirien rooli Suomen sodissa harvoin nostetaankin nykyään puheenaiheeksi, ei niiden urotekoja Suomen sotahistoriassa ole sentään unohdettu. Rintamalla palvelleiden koirien muiston kunnioittamiseksi laadittiin Viitasaarella toukokuussa 2017 muistolaatta näiden koirien muistolle. Tähän muistolaattaan on merkitty nimeltä osa Suomen sotakoirista.

(tietoja poimittu netistä > koirat Suomen sotahistoriassa)

Hyvää itse näin syys päiv... ei kun hyvää itsenäisyyspäivää!! Pelleily sikseen. Näin vähän laajemmin maailmaa nähneenä, voin sanoa, että Suomi on hieno maa.

 

T. Paavo